Troeven

Onafhankelijk & neutraal

WVCB vzw heeft geen aanbod begeleiding/behandeling/zorg/ondersteuning. Wij hebben geen enkel belang bij het resultaat van het diagnostisch onderzoek en kunnen volledig neutraal adviseren.

Louter diagnostiek laat bovendien toe om enkel met dié bril een diagnostisch traject in te gaan. Wij worden op geen enkele manier beïnvloed door een eventueel begeleidings-/behandelingstraject achteraf.

De cliënt komt terecht in een neutrale setting, wat mogelijk drempelverlagend kan zijn.

De psychiaters en de huisarts met wie wij een samenwerkingsverband hebben, hebben elk een therapeutische/medische praktijk en een eigen netwerk waardoor zij ook optimaal voeling met het klinisch/therapeutisch/medisch veld hebben.

Voor de andere teamleden wordt geïnvesteerd in opbouw en in stand houden van kennis inzake het welzijns- en gezondsheidslandschap.

Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u de browserinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord. Learn more

I understand

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer.

Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Wilt u ons een financieel duwtje in de rug geven? Vrijblijvend ons rekeningnummer: IBAN BE90 4600 8038 3132 (giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar)
maatschappelijke zetel: Spoelstraat 19, 8800 Roeselare - ondernemingsnummer: 0411.021.563 - RPR Gent, Afdeling Kortrijk

WVCB vindt jouw privacy belangrijk.  Lees hier onze disclaimer/privacy verklaring en privacy verklaring voor sollicitanten