Troeven

Laagdrempelig

Cliënten kunnen zelf bij ons aankloppen of komen op verwijzing. Wij waken over een autismevriendelijke benadering, gedurende het volledige diagnostisch traject. Onze locatie in Roeselare doet dienst als centraal onderzoekspunt. Indien mobiliteit een probleem vormt, zoeken wij samen met de cliënt naar een alternatief. Hiertoe hebben wij gebruiksovereenkomsten afgesloten met verschillende CLB’s, om voor onderzoek gebruik te kunnen maken van hun infrastructuur. De basisfinanciering van de Vlaamse Overheid en de financiële steun van Autistem en lokale overheden zorgen ervoor dat we de diagnostische trajecten financieel toegankelijk kunnen aanbieden.

Belangrijk aandachtspunt is hier wel de wachttijd tussen aanmelding en diagnostisch onderzoek, die fluctueert momenteel tussen 2,5 jaar en 3 jaar.