Troeven

Intersectorale meerwaarde

De DIASS+-werking heeft voor diverse sectoren een meerwaarde te betekenen. Zowel actoren binnen VAPH-context, GGZ, eerstelijns welzijn, tewerkstelling, enz. kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks baat hebben bij onze diagnostische trajecten.