Troeven

Maximale betrokkenheid cliënt & context

Van bij de start heeft de cliënt het eigenaarschap rond het diagnostisch traject. Hij/zij wordt maximaal betrokken en geïnformeerd. De context wordt mee uitgenodigd, ook tijdens de eindbespreking waar conclusie en advies besproken worden.